HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az

ÓVODÁS és BÖLCSŐDÉS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

a következő időpontokban történik:

2019. május 06-án (hétfőn) 07.00 – 16.30-ig,

2020. május 07-én (kedd) 07.00 – 16.30-ig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik

 a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012 évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

– a gyermek TAJ kártyáját,

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2019. június 15-ig írásban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) Tiszatarján jegyzőjéhez kell benyújtani.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról!

Bölcsődébe

20 hetes kortól 3 éves korig fogadjuk a gyermekeket.

A bölcsődei beiratkozáshoz ugyanazok a dokumentumok szükségesek, mint az óvodai beiratkozáshoz.

 

Guba-Tóth Krisztina Katalin

óvodavezető