Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

B.-A.- Z. megye Igrici-iés Tiszadorogmai kirendeltség

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi-gazdálkodási feladatok

Ellátandó feladatok:

Költségvetés és beszámoló elkészítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés. Leltár elkészítése, számlázási feladatok. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel. Kincstári adatszolgáltatás (ASP rendszerben), banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése, pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         államháztartási, számviteli gyakorlat, ASP-pénzügyi rendszer ismerete, vállalkozói, vagy államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         45/2012. (II. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai, három hónapnál nem régebbi hastósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burainé Hajdu Éva jegyző nyújt, a 06/49/552-090 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2201/2017. , valamit a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.

•         Személyesen: Burainé Hajdu Éva jegyző, B.-A.-Z  megye, 3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 13