Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a szülő nyilatkozatát életvitelszerű lakcímről (személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványait), nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

Továbbá kérjük a gyermek anyakönyvi kivonatának és TAJ kártyájának bemutatását is.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. Elutasítás esetén a fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani. Az iskolaigazgató a felülbírálati kérelmet megküldi a tankerületi igazgatónak, aki a felvételről másodfokon dönt.

Tankerületi igazgató