Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján ismételten igényelhető a települési támogatás lakhatási támogatás pénzbeli formája.

A lakhatási támogatás összege ingatlanonként és háztartásonként 4.000.-Ft/hó.

Lakhatási támogatás pénzbeli formájára jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át,  egyedül élő vagy egyedülálló esetén 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A támogatás iránti kérelmet a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető nyomtatványon lehet igényelni. A támogatás a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kezdődően 2016.12.31.-ig állapítható meg. A kérelemhez csatolni szükséges a háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, valamint bérlet esetén a bérleti szerződést.

További információt a lakhatási támogatás pénzbeli formájával kapcsolatban Juhász Noémi ügyintéző nyújt.

Tiszatarján, 2016. február 16.

Burainé Hajdu Éva
jegyző