A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény  szerint: „felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően az általa alkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg”.
Ennek megfelelően az Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatban az alábbiakat rögzítette:
6.§

(4) A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal készíti el és társadalmi egyeztetés céljából az önkormányzat honlapján közzéteszi.

(5)A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak a www.tiszatarjan.hu elektronikus levélcímen. A véleménynyilvánításra nyitva álló határidő nem lehet kevesebb 8 napnál.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény X fejezet 45 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, biztosított jogköre alapján Tiszatarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról kapcsolatos szabályokat az önkormányzat rendeletben állapítja meg.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, biztosított jogköre alapján Tiszatarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra kapcsolatos szabályokat az önkormányzat rendeletben állapítja meg.

A rendelettervezetet az önkormányzat honlapján (önkormányzat-képviselő-testület- készülő rendeletek linken) találhatják meg, amelyre véleményüket 2014. július 21-ig juttathatják el a honlapon, illetve személyesen a Közös Önkormányzati Hivatalban.

Burainé Hajdu Éva
jegyző