A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény  szerint: „felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően az általa alkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg”.
Ennek megfelelően az Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatban az alábbiakat rögzítette:

6.§

(4) A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal készíti el és társadalmi egyeztetés céljából az önkormányzat honlapján közzéteszi.

(5)A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak a www.tiszatarjan.hu elektronikus levélcímen. A véleménynyilvánításra nyitva álló határidő nem lehet kevesebb 8 napnál.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 25.§ (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján biztosított jogköre alapján Tiszatarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról helyi szabályairól  kapcsolatos szabályokat az önkormányzat rendeletben állapítja meg.
A rendelettervezetet az önkormányzat honlapján (önkormányzat-képviselő-testület- készülő rendeletek linken) találhatják meg, amelyre véleményüket 2013. december 20-ig juttathatják el a honlapon, illetve személyesen a Közös Önkormányzati Hivatalban.

Burainé Hajdu Éva
jegyző