A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény kiegészítette a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt, mely szerint: „felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően az általa alkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg”.
Ennek megfelelően az Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatban az alábbiakat rögzítette:

34.§

(1) A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal készíti el és társadalmi egyeztetés céljából az önkormányzat honlapján közzéteszi.
(2)    A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak a www.tiszatarjan.hu elektronikus levélcímen. A vélemény nyilvánításra nyitva álló határidő nem lehet kevesebb 8 napnál.

Az  egyes tiltott közellenséges magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni igazgatási bírság kiszabásának szabályait az  az önkormányzat rendeletben állapítja meg.
A rendelettervezetet az önkormányzat honlapján (önkormányzat-képviselő-testület- készülő rendeletek linken) találhatják meg, amelyre véleményüket 2012.november 22-ig juttathatják el a honlapon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

Burainé Hajdu Éva
jegyző