Tiszatarján Községi Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Óvodavezető (magasabb vezető)  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012.09.20 – 2017.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2012.09.20 – 2017.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3589 Tiszatarján, Árpád u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény  vezetése, szakszerű és törvényes működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 18. §-ában foglaltak szerinti szakmai gyakorlat – Legalább 5 év szakmai tapasztalat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • Óvodapedagógusi gyakorlat (legalább 5 év)
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget tanúsító oklevelek másolata
 • Érvényes erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • Pályázó szakmai életrajza
 • Vezetési program
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállaló nyilatkozat
 • Fejlesztési elképzelések

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 05

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszatarján Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ./2012. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Bögre Lajosné polgármester 3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előzetes vélemény nyilvánítási eljárást követően a pályázók meghallgatása után a képviselő –testület, mint fenntartó dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 20

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Tiszatarján község honlapja – 2012. augusztus 05.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A hirdetésre közvetlenül a https://kozigallas.gov.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni.