Tiszatarján Község Önkormányzatának lakói 2001, 2002 és 2009 években kötöttek lakástakarék-pénztári szerződéseket. Ekkor alakult meg a Viziközmű társulat a lakosság 70%-ának belépésével. Az önkormányzat pályázott 2002, 2003, 2004 években, sajnos sikertelenül a szennyvíz megvalósítására. 2010-ben újabb pályázat került beadásra, amely sikeresnek bizonyult és elindult egy projektfolyamat.
Tiszatarján község szennyvízelvezetése és tisztítása projekt 2010. november 01-én indult meg a következő tevékenységekkel, melyek a pályázatból finanszírozottak:

1. Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése:
Feladata volt az engedélyes ( vízjogi létesítési engedély, valamint építési engedély) és kiviteli terv elkészítése a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.
2. Közbeszerzési szakember:
A közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési értesítőben való megjelentetése és az eljárás jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása volt a feladata.
3. Nyilvánosság biztosítása:
Feladata a projekt kommunikációs csomagjának megvalósítása, a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, táblák elkészíttetése, sajtótájékoztató, ünnepség megszervezése.
4. Építés:
A kiválasztott vállalkozás feladata a projekt fizikai megvalósítása megfelelő minőségben, a szennyvíztisztító hálózat gravitációs és nyomott rendszerének kiépítése, valamint a szennyvíztisztító telep megépítése. Továbbá az 530 lakóházba és 16 intézménybe történő bekötés.
5. Műszaki ellenőr:
Feladata az építés kivitelezésének folyamatos szakmai ellenőrzése, mely jelen esetben 3 területen folyik:

  • telep építés
  • hálózat építés
  • független mérnök nyilatkozat

6. Jogi szakértő:
A projekt jogi szempontból történő vizsgálata, szerződések vizsgálata, nyomon követése.
7. Könyvvizsgáló:
A projekt pénzügyi vizsgálatát végzi folyamatosan, bejövő számlák jogszabályi ellenőrzése.
8. Projektmenedzsment:
Folyamatosan tartja az üléseit 3 tagból áll, akik összefogják a projekt irányítását, lebonyolítását ( menedzser, asszisztens és pénzügyi munkatárs). Feladata a projekt pénzügyi és szakmai jelentésének elkészítése, kifizetési kérelmek összefogása, elkészítése,kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, projekt előrehaladási jelentések lekészítése,  a tevékenységek szakmai összefogása, felügyelete.

Az önkormányzat 2011. június 30-ig három db kifizetési kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezet felé. Az első kérelem beérkezése után közbenső helyszíni szemlét tartott a Közreműködő szervezet, melyen az alábbiakat vizsgálták:

  • megépített szennyvízhálózat hossza
  • megépített szennyvíztisztító telep
  • közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentáció

(közbeszerzési szabályzat, nyilatkozatok, ajánlati felhívás, megvásárlók nyilvántartása, átvételek igazolása, kérdések, válaszok, ezek igazolásai, bontási jegyzőkönyv, hiánypótlások, jegyzőkönyvek, összegzés)
–    nyilvánosság biztosításával kapcsolatos dokumentáció
( fotó rendelkezésre állása, arculati kézikönyv szabályainak betartása, meghívók, jelenléti ívek, sajtóközlemények megjelenése)
–    pénzügyi dokumentáció vizsgálata:
(eredeti számlák megléte, ellenőrzése, pénzügyi teljesítések igazolása, jogossága, számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok helyessége, számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése, kifizetési kérelem ellenőrzése)
–    építési beruházás
(építési napló megfelelőssége, munkaterület átadása, projekt fizikai előrehaladása megfelelő-e, építési engedélyek, tervdokumentációk, építés megtekintése, hosszak lemérése, minőségi és szakmai ellenőrzés a kivitelezésről.)
A helyszíni szemle során a pénzügyi és beruházás kivitelezésének teljesítésében eltérést nem tapasztaltak, melyről jegyzőkönyv készült, így 2 db kifizetési kérelmet jóváhagytak, mely átutalásra is került.  Jelenleg ellenőrzés alatt áll a harmadik kifizetési kérelem, melynek engedélyezése lezárult, felterjesztés alatt áll.
A Viziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulásait 2011. március 01-től az önkormányzatnál szedik, amely befizetésre került a megnyitott számlára. A Viziközmű Társulatnak 2010 decembere óta folyik a hitelkérelme az érdekeltségi hozzájárulásainak megelőlegezésére. Fedezete a befizetett és majd kiutalásra kerülő LTP szerződések.
Közben folyamatosan folynak a munkálatok, amelyek időnként kisebb problémákkal járnak, ezekre a változás-bejelentőt, a vízjogi létesítési engedélymódosítást és a vízjogi létesítési engedélyhosszabbítást elkészítettük és folyamatban vannak.
Minden héten tartunk koordinációs ülést, ahol a bejelentett lakossági észrevételeket, panaszokat és az aktuális megoldásra váró problémákat igyekszünk kezelni. Fokozottan figyelünk a felbontott önkormányzati utak megfelelő helyreállítására, amely még csak részben történt meg, most folyik az ülepedés, tömörítés időszaka. Feladatunk az utak helyreállíttatása, a bejárok megfelelő módon történő rendezése, az eredeti állapot helyreállításának megkövetelése.
A beruházás 2012 március 30-án fejeződik be, amely már magába foglalja 6 hónapos próbaüzemi időszakot, melyet 2011. szeptember 30-tól tervezünk beindítani. Addig minden lakosnak kiépítésre kerül a házi bekötése is, melyet a lakástakarék-pénztári befizetésekből fogunk finanszírozni.
Továbbra is várjuk észrevételeiket a projekt koordinációs irodában és a az alábbi telefonszámon: 06-49/552-090.

Tiszatarján, 2011. július 25.

Bögre Lajosné
polgármester

Burainé Hajdu Éva
projektmenedzsment

Rövid tájékoztatás a szennyvízprojekt pénzügyi- szakmai előrehaladásáról