5/2018(IV.18.) sz. önkormányzati rendelete a településkép védelméről >>