12/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelet a Tiszatarján Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról