9/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelet a Tiszatarján Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról