12/2017 (XII.05) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról >>