Projekt címe: „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Mezőkövesden, Emődön és Tiszatarjánban”
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.7.3-16-2017-00224
Konzorcium vezető: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Konzorciumi partnerek: Emőd Város Önkormányzata, Tiszatarján Község Önkormányzata
A kedvezményezett: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Konzorciumi partnerek: Emőd Város Önkormányzata, Tiszatarján Község Önkormányzata
A projekt címe: Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Mezőkövesden, Emődön és Tiszatarjánban
Elnyert támogatás: 52.568.918 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.7.3-16-2017-00224
Pályázati felhívás: EFOP-3.7.3-16 – Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása
Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017.12.28.
Projektmegvalósítás időszaka: 2018.01.01-2020.12.31.
A projekt tartalma és célja röviden: 
A projekt alapvető célja a felhívással összhangban a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztése, alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások kiterjesztésével, a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulástevékenység által.
A projekt kiemelt célcsoportja a köznevelésben részt nem vevők, valamint hátrányos helyzetű és a már nem aktív lakosság.
Tervezett tevékenységek:
Szakkörök, képzések, klubok szervezése.
A projekt keretében eszközbeszerzés is megvalósul.