Tiszatarján Község Önkormányzata ” Kulturális nevelés erősítése Tiszatarjánban és térségében ” címmel EFOP-3.3.2-16-2016-00348 azonosító számon 25 millió Ft támogatásban részesült.

A kedvezményezett:  Tiszatarján Község Önkormányzata
A projekt címe:  Kulturális nevelés erősítése Tiszatarjánban és térségében
Elnyert támogatás: 25.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00348
Pályázati felhívás: EFOP-3.3.2-16 – A köznevelés eredményességének fejlesztése
Támogatási szerződés hatályba lépése: 2018.01.26.
Projektmegvalósítás időszaka: 2018.04.01-2019.09.30.
A projekt tartalma és célja röviden:
A projekt alapvető célja a felhívással összhangban a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség erősítése, a Tiszatarján, Hejőbába, Hejőkürt, Hejőkeresztúr, Muhi települések köznevelési intézményeiben tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.
A projektet Tiszatarján Község Önkormányzata a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Édes Gergely Tagiskolával, a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Muhi Tagiskolájával, a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskolával,  Pajkos Fénysugár Alapítványi Óvodával, Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolával, Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődével együttműködésben valósítja meg.
A projekt kiemelt célcsoportja az óvodai nevelésben résztvevő gyerekek, valamint a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók.
A projekt által létrehozott szolgáltatások a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában. Ezáltal hozzájárul az együttműködő nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjához. Továbbá a projekt keretében megvalósuló szolgáltatások hozzájárulnak a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez.
Tervezett tevékenységek:
Versenyek, vetélkedők, témanap, témahét, művészeti csoport, tábor, kulturális óra, könyvtári és színházi foglalkozássorozat, tehetséggondozó,- fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport.
A projekt keretében eszközbeszerzés is megvalósul.