Címlap

PostHeaderIcon Köszöntjük Tiszatarján weboldalán!

PostHeaderIcon Névre szóló Alkotmány

Az Alaptörvény Asztala

Településünkön a Polgármesteri Hivatalban helyeztük el az Alaptörvény Asztalát.

Közvetlenül a bejárat mellett elhelyezett asztalnál egy igénylőlapot tölthetnek ki a lakosok, és ennek alapján Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke megküldi a Magyarország Alaptörvénye című kiadvány névre szóló ingyenes példányát.
A későbbiekben – ugyancsak az Alaptörvény Asztalánál – előjegyeztethető lesz a Magyarország Alaptörvénye – Díszkiadás című album is, amely az alaptörvény szövege mellett 64 régi és új festmény reprodukcióját is tartalmazza. E művek a magyar történelem jeles eseményeit ábrázolják a Vérszerződéstől napjainkig.

Burainé Hajdu Éva     
jegyző

 

PostHeaderIcon Helyi Termékek Fesztiválja Gelejen

A Mezőcsáti Kistérség Közösségi Munkásainak Egyesülete, az immár hagyománnyá vált Helyi Termék Fesztivált 2007 óta minden évben megrendezi. Ezt a hagyományt folytatva szeptember 3-án, szombaton 5. alkalommal került megrendezésre a Fesztivál, amely a térség élelmiszer- és kézműves helyi termék elállítóinak biztosít lehetőséget a bemutatkozásra. A rendezvénynek minden évben másik település ad otthont. Idén Gelejen, a sportpályán került sor a helyi termékesek és az érdeklődő közönség találkozójára. A fesztivált Burainé Hajdu Éva alelnök és Széki Gézáné elnök köszöntője után Tállai András a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára nyitotta meg.

A rendezvényen Tiszatarján település képviselő-testülete és a Nyugdíjas Klub is képviseltette magát. A délelőtt folyamán főző- és süteménysütő verseny, mesemondó verseny, a Mezőcsáti Néptáncegyüttes műsora, valamint a mezőcsáti kistérség településeinek kulturális műsora színesítette a programot,  fellépett a Gereben Együttes. A felállított egészségsátorban bárki számára lehetőség nyílt leellenőriztetni vércukorszintjét, vérnyomását, testsúlyát is. A főzőverseny nyertese holtversenyben Ároktővel, Tiszatarján lett sertéspörköltjével. A nyertes étek elkészítését dr. Szűcsné Marika néninek köszönhetjük.

A süteménysütő versenyen is eredményesen szerepelt Tiszatarján, hiszen két díjat is bezsebelhetett magának, második lett Nagy Jánosné Margitka néni, harmadik pedig Halász Sándorné és Tompa Jánosné. Büszkék vagyunk Rájuk! A Mezőcsáti kistérség települései jó ízléssel berendezett sátrakban mutatták be saját kézműves hagyományaikat és a helyben megtermelt alapanyagokból készült élelmiszereket. A fesztiválra érkezők megkóstolhatták a geleji sajtokat, a térségben előállított mézeket, dzsemeket és lekvárokat. Sokan megcsodálták a tiszadorogmai kosárfonók munkáit, a Mezőcsáton készült míves kardokat, a szemet gyönyörködtető hímzett és horgolt termékeket és a Tiszakeszi standját gazdagító cukortortákat. A rendezvényen önálló standdal jelent meg a Dél-borsodi LEADER Egyesület is. A vidékfejlesztési akciócsoport munkaszervezetének dolgozói az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program aktuális IV. tengelyes pályázati felhívásairól adtak tájékoztatást az érdeklődőknek. A rendezvény kora este közös táncházzal zárult.

M. A.

Helyi Termékek Fesztiválja Gelejen

Helyi Termékek Fesztiválja Gelejen

 

PostHeaderIcon Rövid tájékoztatás a szennyvízprojekt pénzügyi- szakmai előrehaladásáról

Tiszatarján Község Önkormányzatának lakói 2001, 2002 és 2009 években kötöttek lakástakarék-pénztári szerződéseket. Ekkor alakult meg a Viziközmű társulat a lakosság 70%-ának belépésével. Az önkormányzat pályázott 2002, 2003, 2004 években, sajnos sikertelenül a szennyvíz megvalósítására. 2010-ben újabb pályázat került beadásra, amely sikeresnek bizonyult és elindult egy projektfolyamat.
Tiszatarján község szennyvízelvezetése és tisztítása projekt 2010. november 01-én indult meg a következő tevékenységekkel, melyek a pályázatból finanszírozottak:

1. Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése:
Feladata volt az engedélyes ( vízjogi létesítési engedély, valamint építési engedély) és kiviteli terv elkészítése a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.
2. Közbeszerzési szakember:
A közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési értesítőben való megjelentetése és az eljárás jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása volt a feladata.
3. Nyilvánosság biztosítása:
Feladata a projekt kommunikációs csomagjának megvalósítása, a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, táblák elkészíttetése, sajtótájékoztató, ünnepség megszervezése.
4. Építés:
A kiválasztott vállalkozás feladata a projekt fizikai megvalósítása megfelelő minőségben, a szennyvíztisztító hálózat gravitációs és nyomott rendszerének kiépítése, valamint a szennyvíztisztító telep megépítése. Továbbá az 530 lakóházba és 16 intézménybe történő bekötés.
5. Műszaki ellenőr:
Feladata az építés kivitelezésének folyamatos szakmai ellenőrzése, mely jelen esetben 3 területen folyik:

  • telep építés
  • hálózat építés
  • független mérnök nyilatkozat

6. Jogi szakértő:
A projekt jogi szempontból történő vizsgálata, szerződések vizsgálata, nyomon követése.
7. Könyvvizsgáló:
A projekt pénzügyi vizsgálatát végzi folyamatosan, bejövő számlák jogszabályi ellenőrzése.
8. Projektmenedzsment:
Folyamatosan tartja az üléseit 3 tagból áll, akik összefogják a projekt irányítását, lebonyolítását ( menedzser, asszisztens és pénzügyi munkatárs). Feladata a projekt pénzügyi és szakmai jelentésének elkészítése, kifizetési kérelmek összefogása, elkészítése,kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, projekt előrehaladási jelentések lekészítése,  a tevékenységek szakmai összefogása, felügyelete.

Az önkormányzat 2011. június 30-ig három db kifizetési kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezet felé. Az első kérelem beérkezése után közbenső helyszíni szemlét tartott a Közreműködő szervezet, melyen az alábbiakat vizsgálták:

  • megépített szennyvízhálózat hossza
  • megépített szennyvíztisztító telep
  • közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentáció

(közbeszerzési szabályzat, nyilatkozatok, ajánlati felhívás, megvásárlók nyilvántartása, átvételek igazolása, kérdések, válaszok, ezek igazolásai, bontási jegyzőkönyv, hiánypótlások, jegyzőkönyvek, összegzés)
-    nyilvánosság biztosításával kapcsolatos dokumentáció
( fotó rendelkezésre állása, arculati kézikönyv szabályainak betartása, meghívók, jelenléti ívek, sajtóközlemények megjelenése)
-    pénzügyi dokumentáció vizsgálata:
(eredeti számlák megléte, ellenőrzése, pénzügyi teljesítések igazolása, jogossága, számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok helyessége, számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése, kifizetési kérelem ellenőrzése)
-    építési beruházás
(építési napló megfelelőssége, munkaterület átadása, projekt fizikai előrehaladása megfelelő-e, építési engedélyek, tervdokumentációk, építés megtekintése, hosszak lemérése, minőségi és szakmai ellenőrzés a kivitelezésről.)
A helyszíni szemle során a pénzügyi és beruházás kivitelezésének teljesítésében eltérést nem tapasztaltak, melyről jegyzőkönyv készült, így 2 db kifizetési kérelmet jóváhagytak, mely átutalásra is került.  Jelenleg ellenőrzés alatt áll a harmadik kifizetési kérelem, melynek engedélyezése lezárult, felterjesztés alatt áll.
A Viziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulásait 2011. március 01-től az önkormányzatnál szedik, amely befizetésre került a megnyitott számlára. A Viziközmű Társulatnak 2010 decembere óta folyik a hitelkérelme az érdekeltségi hozzájárulásainak megelőlegezésére. Fedezete a befizetett és majd kiutalásra kerülő LTP szerződések.
Közben folyamatosan folynak a munkálatok, amelyek időnként kisebb problémákkal járnak, ezekre a változás-bejelentőt, a vízjogi létesítési engedélymódosítást és a vízjogi létesítési engedélyhosszabbítást elkészítettük és folyamatban vannak.
Minden héten tartunk koordinációs ülést, ahol a bejelentett lakossági észrevételeket, panaszokat és az aktuális megoldásra váró problémákat igyekszünk kezelni. Fokozottan figyelünk a felbontott önkormányzati utak megfelelő helyreállítására, amely még csak részben történt meg, most folyik az ülepedés, tömörítés időszaka. Feladatunk az utak helyreállíttatása, a bejárok megfelelő módon történő rendezése, az eredeti állapot helyreállításának megkövetelése.
A beruházás 2012 március 30-án fejeződik be, amely már magába foglalja 6 hónapos próbaüzemi időszakot, melyet 2011. szeptember 30-tól tervezünk beindítani. Addig minden lakosnak kiépítésre kerül a házi bekötése is, melyet a lakástakarék-pénztári befizetésekből fogunk finanszírozni.
Továbbra is várjuk észrevételeiket a projekt koordinációs irodában és a az alábbi telefonszámon: 06-49/552-090.


Tiszatarján, 2011. július 25.

Bögre Lajosné
polgármester

Burainé Hajdu Éva
projektmenedzsment

Rövid tájékoztatás a szennyvízprojekt pénzügyi- szakmai előrehaladásáról

 

PostHeaderIcon Internetoktatás és Tehetségkutató Novák Péterrel

Itt járt a Jövő/menő csapata Novák Péterrel, a Magyar Telekom és a Kultúrpart önkéntes munkatársaival

Dehogy kik is ők, és hogyan keveredtek el egészen településünkig, azt a következő sorok árulják el. A Szív Lapát Alapítvány kezdeményezésére indult el egy olyan programsorozat, amelynek a kedvezményezettjei hátrányos helyzetű kistérségek. A Mezőcsáti kistérségre 2010-ben esett a választása az alapítványnak, ami azt jelenti, hogy három évig ezt a térséget segítik különböző kulturális rendezvények szervezésével, a környezeti tudatosságra és fenntarthatóságra neveléssel, média sulival, internetoktatással, önkéntes munkával és további közösségépítő programjaikkal. A Digitális Híd rendezvény célja, hogy az internet használatára tanítsa a települések lakosait, ezzel is elősegítve a felzárkózást az informatika és az internet világához. Új program elemként Novák Péter és a Kultúrpart stábja Tehetségkutató versenyt szervez, ahol a legjobban szereplők bemutatkozási lehetőséget és az interneten való megjelenést nyerhetnek el.

Április 8-án ennek adott színteret Tiszatarján Általános Iskolája, ahol a délután folyamán sor került a diákok internet használati tudásuk bővítésére és a tehetségek bemutatkozására. Láthattunk bábjátékot, különböző stílusú táncokat, hallhattunk szavalatokat, énekeket és volt, aki még rajzot is hozott. A zsűri, Novák Péter minden produkciót követően, némi kritikával, de dicsérő szavakkal bíztatta a porondon megjelenteket. Kategóriánként a legjobbak ajándékot kaptak, valamint a Kulturpart és a Telekom önkéntesei által kiválasztott különdíjas csapatot egy fényképezőgéppel leptek meg, hogy megörökíthessék további szerepléseiket.

Akinek felkeltette az érdeklődését a Jövő/Menő csapata, az látogasson el a www.jovomeno.org weboldalra, ahol a térségben már megvalósult kezdeményezésekről és a következő programokról is tájékoztatást kaphat. Érdemes nyomon követni, és részt venni a rendezvényeiken, hiszen általuk rendkívül sokszínű és szerteágazó tudással és élményekkel gazdagodhatunk.
Mihamarabb várjuk vissza településünkre a Jövő/Menő csapatát!
M.A.

Internetoktatás és Tehetségkutató Novák Péterrel

Internetoktatás és Tehetségkutató Novák Péterrel

 

PostHeaderIcon Átadásra került a Háziorvosi és Gyermekorvosi rendelő Tiszatarjánban

A település Orvosi rendelőjének építési, felújítási munkálatai 2010 novemberében kezdődtek el és a 2011 áprilisában fejeződött be.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” című pályázati csomagban a „Tiszatarján Háziorvos és Gyermekorvosi rendelő átépítése és korszerűsítése a betegellátás feltételeinek javítása érdekében” című pályázatot 2008-ban nyújtotta be az önkormányzat. Tiszatarján 2009-ben nyerte el az 50 milliós pályázatot, majd 2010-ben történt a közbeszerzés. Az építési beruházást a Nyikes és Társa Bt. nyerte el.

A fejlesztésnek köszönhetően a felnőtt orvosi rendelési egység új épületszárnyba került elhelyezésre. A gyermekorvosi rendelőegység két részből áll: egy egészséges gyermekrendelő részből és egy beteg gyermekrendelő részből. Az épület méretének és funkciójának megfelelő kiépítésű komplex akadálymentesítést kapott. Elhelyezésre került mozgássérült WC, mozgássérült parkoló, rámpák, kapaszkodó korlátok kihelyezése, vakvezető burkolati csíkok kiépítése, információs táblákon braille írás felvezetése. A beruházás segítségével környezetbarát, energiatakarékos rendelőtér, váróterem, terhesgondozó, tanácsadó, babakocsi tároló is kialakításra került.

Az ünnepélyes átadásra és az állófogadásra 2011. április 13-án került sor, melynek megnyitóján köszöntőt mondott a település polgármestere, Bögre Lajosné, valamint tiszteletét tette Dr. Csiba Gábor, a Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottságának Elnöke.
A megnyitó után, az új Orvosi rendelő épületét Harkai Erzsébet református lelkész imádságával szentelte meg. Az épület bejárata előtt kifeszített szalagot dr. Raisz Csaba, a település háziorvosa vágta át, és meghatódva néhány gondolattal illette az új épületet és az elkövetkezendő praktizálást. Ezt követően az épületet járhatták be és tekinthették meg a meghívott vendégek.

Ebbe a már mondhatni európai, magas színvonalú, hozzáférhető orvosi szolgáltatásokkal ellátott egységbe várják a gyógyulni vágyókat és azokat, akik nagyobb figyelmet szeretnének fordítani az egészségmegőrzésükre, betegségmegelőzésükre.
MA

Átadásra került a Háziorvosi és Gyermekorvosi rendelő Tiszatarjánban

 
Szavazások
Tetszik Önnek a település új honlapja?
 

Közösségi és Biztos Kezdet Gyerekház

Hirdetések
Kiemelt weblapok:
"Adj vért és ments meg három életet!"
Évente közel fél millió önkéntes embertársunk, önzetlen segítségét várják beteg embertársaink.
Letölthető weblap sablonok
A weblapsablonok.com weboldal egy kiemelt forrása a színvonalas minőségű weboldal sablonoknak.
Magyar Vöröskereszt
Adományozzon a Magyar Vöröskeresztnek!
Keresőszolgálat
A Vöröskereszt segítséget nyújthat Önnek családtagjai keresésében.
Hitel ügyintézés
Túl magas a havi törlesztőrészelet? Pénzre van szüksége? Váltsa ki meglévő magas kamatozású hitelét!
IT-NAV Hungary
Honlapszerkesztés Weblapkészítés, akár díjmentesen is! Kereső marketing, tárhely, tejleskörű szolgáltatás!
Belépés
Hirdetés
Google PageRank