13/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról

1. melleklet a szocialis tuzelőanyag rendelethez