3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete a köznevelés és szociális intézmények étkezési térítési díjának valamint a házi gondozást igénylők térítési díjának megállapításáról